فیلم

بر خطِ داستان: از آمریکا تا جنگ کره: رمان « خشم » اثر فیلیپ راث

khashm-11-8-93

بر خطِ داستان: از آمریکا تا جنگ کره : رمان « خشم » اثر فیلیپ راث

نیلوفر شاندیز در بر خطِ داستان، این هفته خوانندگان شبگار را، با رمانِ خشم آشنا می­کند.