سریال گناهکار: قاتل هایی در میان ما

سریال گناهکار: قاتل هایی در میان ما یک پیشنهاد جدید برای طرفداران Broadchurch که به داستان های کارآگاهی در شهر های کوچک علاقه مند هستند..