صف خیریه فرشته سفید

WhiteAngelBreadline-Lange-23-7-92

 صف خیریه ی فرشته  سفید، دورتیا لانگ، 1934 (White Angle’s Breadline)

این عکس که جزو عکس های اصلی دوران رکود (بیشتر بخوانید) محسوب می شود، اولین تل…