همایشِ یادبودِ قربانیان حوادث رانندگی در دانشکده ­ی علوم اجتماعی برگزار شد

hamayesh

همایشِ یادبودِ قربانیان حوادث رانندگی در دانشکده­ ی علوم اجتماعی برگزار شد

شبگار قبلا مقالات متعددی را در مورد حوادث رانندگی با همکاری انجمنِ حا

Posted On :

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند ـ بخش دوم

logo

کمک­های اولیه، جان انسان‏ها و حادثه های رانندگی که می توانند مرگبار نباشند ـ بخش دوم

قبلا در شبگار، چند مقاله در مورد حوادث رانندگی منتشر کرده­ایم