لنین و جویس در نمایشنامه مسخره‌ بازی‌ ها

مسخره‌بازی‌ها که سال 1394 توسط انتشارات نیلا چاپ شده، عنوان نمایشنامه‌ای از تام استوپارد است. استوپارد مسخره‌بازی‌ها را تقریباً چهل سال پیش نو…