ارشک

سه برگ از تاریخ موسیقی ـ برگ دو: از ابتدای قرن بیستم تا حدود سال ۱۹۷۰ میلادی

music10-5-4-93

سه برگ از تاریخ موسیقی ـ  برگ دو: از ابتدای قرن بیستم تا حدود سال ۱۹۷۰ میلادی

پیش از این در مورد موسیقی کلاسیک، پاپ، و انواع و اقسام سبک ها در شبگار مطا