هشت میلیون گلبرگ بر روستایی در کاستاریکا باریدند

هشت میلیون گلبرگ بر روستایی در کاستاریکا باریدند شرکت تبلیغاتی بین المللی مک کان (mccann) عکاس معروف…