ماشینهای خودکار داستان کوتاه در یک شهر فرانسوی

ماشین داستان کوتاه

وقتی جس متی‌چاک وارد اداره گردشگری شهر گرنوبل فرانسه شد، دنبال اطلاعات درباره شهر نبود. دانشجوی انتقالی بیست و یک ساله از وینیپگ کانادا با هیجان م…