موپاسان؛ نیویورکر و کودک افغان

موپاسان؛ نیویورکر و کودک افغان شاید شما هم مثل من تجربه­ خواندن داستان به زبان افغانی (فارسی…