کلاسیک های باید دید

فیلم متهم؛ داستان یک قربانی تجاوز در آمریکا

فیلم متهم؛ داستان یک قربانی تجاوز در آمریکا قدر یک چای وقت بگذارید و با بهزاد طالبی…

شبکه؛ سیدنی لومت و وهم تلویزیونی

شبکه؛ سیدنی لومت و وهم تلویزیونی سیدنی لومت معرف حضور هست؟ کارگردانی که همین چند سال پیش…

فیلم نیش ؛ استادان شیطان

فیلم نیش ؛ استادان شیطان “اون مرده که لباس قرمز پوشيده مي بيني؟ اسمش دني مک کوي…