عکس نوشتی از کمپ آموزش سربازان نوجوان در کریمه

عکس نوشتی از کمپ آموزش سربازان نوجوان در کریمه ماکسیم (Maxim Dondyuk) عکاسی اوکراینی و ساکن اوکراین…