کارگردان

چرا کیشلوفسکی فیلم‌ساختن را کنار گذاشت؟

چرا کیشلوفسکی فیلم‌ساختن را کنار گذاشت؟ مخصوصا در ایران سخت است سینمادوست باشید و از کیشلوفسکی پرهیز…

مایک نیکولز کارگردان فارغ التحصیل درگذشت

مایک نیکولز کارگردان فارغ التحصیل درگذشت مایک نیکولز، کارگردان فارغ التحصیل، در سنِ 83 سالگی و به…