مایک نیکولز کارگردان فارغ التحصیل درگذشت

مایک نیکولز کارگردان فارغ التحصیل درگذشت مایک نیکولز، کارگردان فارغ التحصیل، در سنِ 83 سالگی و به…