پشت چراغ نیایش

پشت چراغ نیایش وقتی اولین بار چراغ قرمز می­شود همه چیز عاقلانه به نظر می­رسد. چراغ قرمز…