پاریس

لندن، پاریس، نیویورک : قصه سه شهر در میانه قرن، به روایت عکس

نمایشگاه تازه‌ای با گردآوردن کارهای سه عکاس برجسته قرن بیستم – ولفگانگ سوشیتزکی Wolfgang Suschitzky ، دوروتی…

پاریس، قرن نوزدهم

پاریس، قرن نوزدهم نمایشگاه «شارل ملویل: عکاس پاریس» در موزه متروپولیتن نیویورک تا 4 ماه می برقرار…

ویکتور هوگو: نویسنده‌ی پرآوازه، طراح داخلی ناشناس

ویکتور هوگو: نویسنده‌ی پرآوازه، طراح داخلی ناشناس توسط: Jimmy Stamp آپارتمانی که زمانی محل سکونت نویسنده‌ی “بی…