ونیز

ونیز کی غرق می‌شود؟

هر سال زمستان تصاویری از میدان سن‌مارکوی ونیز را در مطبوعات و تلویزیون می‌بینیم که مثل یک…

سه شعر از گاسپارا ستامپا (Gaspara Stampa) : ١٥٢٣ – ١٥٥٤

سه شعر از گاسپارا ستامپا (Gaspara Stampa) : ١٥٢٣ – ١٥٥٤ قبلا در شبگار با کوشش خانم…