آیا ورزش بیش از اندازه مجاز است؟

واسالوپت(Vasaloppet)، مسابقه­ی اسکی مارتن 90 کیلومتری است که هر سال در شمال غربی سوئد برگزار می­شود و…