رفاقت یک کانگوروی ابرملوس با یک وامبت

عکس هایی از رفاقت یک کانگوروی ابرملوس با یک وامبت مطالب شبگار جدی شدند و ماندلا هم…