چگونه در دویدن­های طولانی، بدنتان را هیدراته نگاه بدارید

این متن در واقع راهنمایی است برای دویدن در یک ماراتن واقعی و جدی، اما برای هر…