نگاهی به فیلم همه چیز برای فروش

نگاهی به فیلم همه چیز برای فروش ساخته امیر ثقفی در شبگار اثری از آثار جشنواره فجر…