بیلیاردباز؛ پل نیومن بازنده چشم آبی

The-Hustler-5-12-921

بیلیاردباز؛  پل نیومن بازنده چشم آبی

اگر بیلیارد باز را ندیده‌اید مثل این است که … واقعا مثلی ندارد! فقط مطلب را بخوانید. با بهزاد طالبی و

Posted On :

لوک خوش دست؛ پل نیومن شکست ناپذیر

coolhandluke-27-10-921

لوک خوش دست؛  پل نیومن شکست ناپذیر

فیلم لوک خوش دست را دیده­اید؟  نه؟ ولی پسر چشم آبی سینما، پل نیومن، را که قطعا دوست دارید، ندارید؟ لوک خوش دست را

Posted On :

بعضی ها داغشو دوست دارن؛ هیچکس کامل نیست، حتی مرلین مونرو

SomeLikeItHot-5-10-921

بعضی ها داغشو دوست دارن؛  هیچکس کامل نیست، حتی مرلین مونرو

من می خوام تو عاشقم باشی، فقط تو. و نه هیچکس دیگه ای، جز تو. در بعضی ها داغشو دوست دارن، مرل…

Posted On :