نژاد پرستی

مدرسه میبد و نژاد پرست نبودن ایرانیان

گزارش از اعتراض به ثبت نام بچه­های افغانی در مدرسه­ی میبدی میبد پرچمی که بر در مدرسه­ای…

آبخوری های مجزا

ین عکس که در کارولینای شمالی توسط الیوت ارویت گرفته شده؛ نشان­دهنده­ی تبعیض میان سفیدپوستان و سیاه­پوستان آمریکا …