نوبل ادبیات

سخنرانیِ نوبلِ ادبیات وینستون چرچیل ، 1953

سخنرانیِ نوبلِ ادبیات وینستون چرچیل ، 1953 شک نکنید، این چرچیل همان چرچیلی است که در ارتشِ…

هرمان هسه، اورهان پاموک و نجیب محفوظ، سه نویسنده از سه قاره

هرمان هسه، اورهان پاموک و نجیب محفوظ، سه نویسنده از سه قاره در هفته پانزدهم بر خط…