نمایشگاه آثار فارغ التحصیلان مجسمه سازی دانشگاه هنر

گزارش تصویری: نمایشگاه آثار فارغ التحصیلان مجسمه سازی دانشگاه هنر از 12 تا 21 شهریور ماه سال 1392…