نلسون ماندلا

فرآیند بخشش، به یاد نلسون ماندلا

فرآیند بخشش، به یاد نلسون ماندلا نلسون ماندلا درگذشت. اما مفاهیمی را که با زندگی خود به…

نلسون ماندلا، امید سیاه، قهرمان قرن بیست و یکم، مرد

نلسون ماندلا، امید سیاه، قهرمان قرن بیست و یکم، مرد. آموزش بهترین سلاح برای تغییر جهان است….