یک معتاد، یک دندان، یک براوو

یک معتاد، یک دندان، یک براوو خیلی وقت بود در را قفل کرده­ بودیم؛ خبری نبود. آخرین…