آیا استفاده از گیاهان آپارتمانی نقشی در پاکسازی هوای آلوده­ترین شهر دنیا دارد؟

آیا استفاده از گیاهان آپارتمانی نقشی در پاکسازی هوای آلوده­ترین شهر دنیا دارد؟

kamal-12-10-931

مدیرعامل یک شرکت در دهلی نو از گل و گیاه  برای پاکسازی هوای کثیفی که …

Posted On :

ماهی تن، غول زیبا و تمدن ساز رو به انقراض است

ماهی تن، غول زیبا و تمدن ساز رو به انقراض است

عکس­هایی را که می­بینید، برایان اسکری از ماهی­های تن نقره­ای اقیانوس اطلس گرفته است. ماهی­های عظیمی ک…

Posted On :