مترجم، سرآشپز، نویسنده، نجف دریابندری

مترجم، سرآشپز، نویسنده، نجف دریابندری

 najaf1

نجف دریابندری را همه می­شناسیم به اسم، نیلوفر شاندیز ما را به سفری کوتاه در زندگیِ او می‌برد. با شبگار همرا

Posted On :