ما بد، شما خوب: حکایت رب گوجه، پاسارگاد و آینده‌نگری

با شبگار و ستون «ما بد، شما خوب» همراه باشید. بهداشت دهان و دندان و ساخت کارخانه رب گوجه در حریم پاسارگاد و آرامگاه کورش موضوعات این هفته هستند.

اینک…

Posted On :