مارتین لوترکینگ

مارتی، عاشقانه ای که نخل طلا و اسکار برد.

مارتی، عاشقانه ای که نخل طلا و اسکار برد. چه چیزی باعث می­شود فیلمی به سادگی مارتی…

پنجاه سالگی رویای مارتین لوترکینگ

28 آگوست پنجاه سال پیش، مردم جهان یکی از مهم­ترین سخنرانی­های قرن بیستم را شنیدند. مارتین لوتر…