مادر

مادری با دستان بریده، فرشته در چشمان دخترش

مادری با دستان بریده، فرشته در چشمان دخترش این، یکی از احساسی­ ترین مطالب در شبگار است، حتما…

پیراهن پلید مرا باز شسته است…. بیچاره مادرم.

  یادداشت امین حسینیون به مناسبت روز مادر، با شبگار همراه باشید. عکس مربوط به فیلم مادر…