سی سال با مکینتاش: سیر تحول خلاقیت در ساخت رایانه

سی سال با مکینتاش: سیر تحول خلاقیت در ساخت رایانه سی سال پیش در سال 1984، اپل،…