لندن

لندن، پاریس، نیویورک : قصه سه شهر در میانه قرن، به روایت عکس

نمایشگاه تازه‌ای با گردآوردن کارهای سه عکاس برجسته قرن بیستم – ولفگانگ سوشیتزکی Wolfgang Suschitzky ، دوروتی…

رسانه خود پیام است: قدرت شعر عمومی در آثار رابرت مونتگمری

از استخرهای خالی تا ون‌های اسقاطی، رابرت مونتگمری کلام مکتوب را به جسمانی ترین فضاها می‌کشاند. مردم…

سالن تئاتر 112 ساله لندن فرو ریخت

سالن تئاتر 112 ساله لندن فرو ریخت سقف تماشاخانه‌ی آپولو، یک تئاتر قدیمی در لندن، ١١٢ سال…