قصه های رخشان بنی اعتماد ، رئالیستِ رمانتیک

در این یادداشت فیلمِ قصه های رخشان بنی اعتماد برایِ شما لو نمی‌رود. با فیلم آشنا می‌شوید…