پاریس، قرن نوزدهم

پاریس، قرن نوزدهم نمایشگاه «شارل ملویل: عکاس پاریس» در موزه متروپولیتن نیویورک تا 4 ماه می برقرار…