بیلیاردباز؛ پل نیومن بازنده چشم آبی

The-Hustler-5-12-921

بیلیاردباز؛  پل نیومن بازنده چشم آبی

اگر بیلیارد باز را ندیده‌اید مثل این است که … واقعا مثلی ندارد! فقط مطلب را بخوانید. با بهزاد طالبی و

Posted On :

دایره سرخ ؛ داستان چهار سامورایی تنها به روایت ژان پیر ملویل

LeCercleRouge-18-11-921

دایره سرخ ؛ داستان چهار سامورایی تنها به روایت ژان پیر ملویل

در ستون کلاسیک­هایی که باید دید، در شبگار، بهزاد طالبی فیلم جدیدی را به شما معرفی می­کن

Posted On :