فیلم دربند

تحلیل ساختار فیلم دربند ـ بخش دوم

این یادداشت دو بخش است. بخش اول تحلیلی است آمیخته به تحسین  که دیروز در شبگار منتشر…

تحلیل ساختار فیلم دربند ـ بخش اول

این یادداشت دو بخش است. بخش اول تحلیلی است آمیخته به تحسین. بخش دوم بیان ضعف­های ساختاری دربند…

نقدی بر فیلم دربند

  فیلم دربند؛ نویسنده؛ کارگردان؛ تدوینگر: پرویز شهبازی    تهیه کننده: امیر سماواتی شروع فیلم دربند در…