داستان جمعه ـ وصیت نامه ـ فرانک ناطقی

داستان جمعه ـ وصیت نامه ـ فرانک ناطقی فرانک ناطقی متولد شهریور ماه سال 1370 تحصیلات خود…