رونمایی از تابلوی کشف نشده­­ی ون گوگ

آمستردام ـ  به مدت تقریبا یک قرن،  نقاشیِ «غروب در مون­ماژور» (Sunset at Montmajou)   اثری جعلی انگاشته…