عکاسی

وقتی عکاسی سدهای اجتماعی را می شکند

وقتی عکاسی سدهای اجتماعی را می شکند  یک نمایشگاه عکاسی با مشارکت بنیاد عکاسی مگنوم، در مراکش…

ادوارد کورتیس، مردی که سرخپوستان را مصور کرد.

ادوارد کورتیس، مردی که سرخپوستان را مصور کرد. ادوارد کورتیس، عکاسی است که بیش از 30 سال از…

کودکان کار در آمریکا

این عکس یکی از معروف­ترین عکس­های هاین از کودکان کار است  و در سال 1910 گرفته شده….