علی حاتمی

موسیقی فیلم طوقی و شباهت اسفندیار منفردزاده و میکیس تئودوراکیس

این یادداشت به بررسی موسیقی فیلم طوقی و شباهت های سبکی میان اسفندیار منفرزاده و میکیس تئودوراکیس می پردازد

پیراهن پلید مرا باز شسته است…. بیچاره مادرم.

  یادداشت امین حسینیون به مناسبت روز مادر، با شبگار همراه باشید. عکس مربوط به فیلم مادر…