عادت

هفت عادتِ مشترکِ تمامِ آدم های جالب

هفت عادتِ مشترکِ تمامِ آدم های جالب دغدغه­ بسیاری از ما این است: مبادا کسل کننده باشیم!…

قصه تلخ عادت

قصه تلخ عادت قدیمی­ترین چیزها، چیزهایی که بهشان عادت کرده­ایم. شاید ازشان خاطره داشته باشیم، و بهشان…