شب یلدایِ بوسیدن

شب یلدایِ بوسیدن با شبگار همراه شوید در استقبالِ یلدا. برف می­بارد. پدر پوستینش را پوشیده و…