طوفان

عکس­های حیرت انگیز از طوفان و گردباد

عکس­های حیرت انگیز از طوفان و گردباد شاید باورش دشوار باشد، ولی یک عده در دنیا هستند…

ویرانه های فیلیپین پس از طوفان هایان

ویرانه های فیلیپین پس از طوفان هایان کودکی ماسک زده تا در برابر بوی گند اجساد که…