صادق هدایت

ما بد، شما خوب : یه دلیل که خودکشی نکنی؟ استقلال خوزستان.

امین حسینیون به نظرش نمی‌شود مسئله‌ی خودکشی در مکان‌های عمومی را شوخی گرفت. این یادداشت ما بد…

آیا صادق هدایت خری در چمن بود؟!

آیا صادق هدایت خری در چمن بود؟! به مناسب شصت و سومین سالگرد خودکشی صادق هدایت، شبگار…