شیفت شب

یک معتاد، یک دندان، یک براوو

یک معتاد، یک دندان، یک براوو خیلی وقت بود در را قفل کرده­ بودیم؛ خبری نبود. آخرین…

قصاص، قبل یا بعد از جنایت ؟

زیر دندان شب زیر دندان شب، بر خلاف اسمش یک ستون پلیسی جنایی نیست، مجموعه­ی مطالبی است…