سلینجر

نامه­ های سلینجر، سرنخی از داستان­ های گمشده اش

این مطلب مکمل مطلب قبلی شبگار است در خصوص 22 داستان گمشده­ سلینجر؛ در واقع نامه­های کشف…

تب طلا در کالیفرنیا

این هفته  در بر خط داستان، دو داستان ترجمه و یک داستان ایرانی  معرفی می­کنم . مثل…