سفر هقتگی

بازدید از اماکن تاریخی قم ـ بخش 1

  بازدید از اماکن تاریخی قم  ـ بخش 1  اکثراً شهر قم را با عنوان «شهر مقدس…

سفر به شهرستانک

    سفری پاییزی به روستای شهرستانک از توابع آسارای كرج در ۵۵ كیلومترِی شمال خاوری كرج…