ترس دندان پزشک از سرقت در زاهدان

ترس دندان پزشک از سرقت در زاهدان  «من آدم­شناس خوبی­ام، از رو قیافه طرف می­فهمم چی کارس…