رابرت کوور و توطئه­ هایش

توطئه یا دسیسه­گری از آن موضوعات مورد علاقه همه است. تعریف دیگری که از توطئه ارائه شده…